Ceník

Druhy pernamentek

Cena/Kč

SPECIÁLNÍ LIMITOVANÁ AKCE 10 vstupové permanentky (pouze eshop)

699,-

 

Jednotlivé vstupy

Cena/Kč

Dopolední vstup 7h - 14h

150,-

Odpolední vstup 14h - 16h /19h - 22h

170,-

Odpolední vstup Špička 16h - 19h 200,-  

Členské Permanentky DOPOLEDNÍ

Cena/Kč

 

Roční členství

1měs./750,-

9.000,-

3 Měsíce

1 měs./790,-

2.370,-

10 Vstupů  (platnost 2 měsíce)

890,-

1 Měsíc

990,-

Členské Permanentky CELODENNÍ

Cena/Kč

Roční členství

1 měs./920,-

11.040,-

3 Měsíce

1 měs./950,-

2.850,-

10 Vstupů  (platnost 2 měsíce)

990,-

1 Měsíc

1090,-

 HAMMER STRENGTH FITNESS LUKA - Mukařovského 2590/2, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

Poznámka

První vstup zdarma se nesčítá s dalšími slevami a marketingovými akcemi

* Člen který má zakoupenou platnou permanentku na cvičení v Hammer Strength Fitness.

Kredit není časově omezen a můžete z něho čerpat veškeré služby a zboží ve fitness, platit útratu na baru.

Kredit vám na vyžádání vrátíme zpět.

Permanentky a členství:

Ke čtvrtletním permanentkám není třeba podepisovat smlouvu, permanentka se vystaví a zaplatí na místě. Ode dne vystavení je platná tři měsíce. Při podpisu roční smlouvy, se buď celá částka hradí již při podpisu smlouvy, nebo se roční splátka rozloží na 12 splátek. První je uhrazena hned při podpisu hotově a zbývající splátky jsou hrazeny pravidelným příkazem na náš účet. V obou případech lze členství, nebo permanentku pozastavit, nebo ukončit ze zdravotních důvodů ,ale pouze při předložení lékařské zprávy. Doba pozastavení, nebo dokonce zrušení smlouvy závisí na délce a závažnosti zdravotních komplikací.

Kreditní klubová karta Hammer Strength Fitness

Naše klubová karta neslouží pouze pro rychlou identifikaci, je zároveň platební kartou na kterou si můžete nabít kredit a bezhotovostně čerpat produkty na baru a solárium, dále můžete s touto kartičkou čerpat slevy u našich partnerů. Kredit se nabíjí minimální částkou 500 Kč v hotovosti, nebo 1000 Kč na účet.

Vklady na účet se posílají pod variabilním číslem vaší karty. Číslo účtu je 2900412659/2010 FIO Banka.

Vstupy dětí a nezletilých osob do fitness centra:

Dětem do15ti let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu rodičů. Dětem od 15 let do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.