Venkovní funkční trénink - | Hammer Strength Fitness

Instruktor: Filip Kroček

Všeobecně lze funkční trénink definovat jako komplexní cvičení, které do činnosti zapojuje maximální množství svalových skupin a to tak, aby byly co nejvíce napodobeny běžné denní aktivity člověka. Cvičí se s vlastní vahou, nebo pomůckami, kde se neklade tolik důraz na váhu, ale spíše na balanc, výdrž a dynamiku.

Kvalitní trénink vede k vyšší svalové rovnováze, pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá k prevenci zranění pohybového aparátu. Člověk provádí většinu aktivit s velkým rozsahem pohybu, například chůze, běh či zvedání předmětů. Mnoho těchto činností je plynulý, pomalý a rytmický pohyb. Z tohoto důvodu se funkční trénink prioritně zaměřuje na součinnost nervového a svalového systému. Mozek, který zodpovídá za svalovou činnost, nevnímá pohyb pouze jako individuální činnost konkrétní svalové skupiny, ale jako komplex aktivit. Pravidelným cvičením získáte zlepšující flexibilitu, sílu stabilizačního svalstva, rovnováhy a svalové výkonnosti. Zapojení několika svalových skupin do činnosti v jednotlivých sekcích tréninku výrazně zkracuje tréninkovou jednotku. Pravidelné cvičení = postupné zlepšování Mezi základní formy funkčního tréninku lze zařadit: volné kladky, jednoruční činky (Kettlebells) medicinbal, velký míč, lana, disbalanční podložky, vaky s pískem. Jednou z nejefektivnějších forem funkčního tréninku je cvičení na volnokladkových pomůcek a strojích (např. TRX, Aerosling ). Velmi efektivně lze využít negativní opakování a zhodnotit vlastnosti gravitace. Dominantních vlastností funkčního tréninku je využívání vlastní hmotnosti cvičence jako zátěže či resistance pro dosažení zvýšení relativní síly. Indikátor relativní síly je například počet opakování základních cviků jako jsou dřepy, kliky, přítahy.

To vše na čerstvém vzduchu v parku na podvinném mlýně!

!Při špatném počasí se přesouvá trénink do haly!

Pravidelně každé pondělí od 18:30 a středu od 18:30 

REZERVOVAT FLEK

zpět na lekce