CENÍK - Pobočka LUKA | Hammer Strength Fitness

benefit plus

  

ceník hammer strength fitness luka price list fitness

Poznámka 

KARTY MULTISPORT - kryjí celé vstupné, jak do fitness, tak i na skupinové lekce.

BENEFIT PLUS - přijímáme objednávky, přes aplikaci a systém benefit plus. Benefit kartu můžete využít na permanentky a produkty bez přirážky. Služby trenéra jsou při platbě přes kartu BENEFIT PLUS navýšeny o 10 %.

* 10 vstupové permanentky mají platnost 2 měsíce

Kredit není časově omezen a můžete z něho čerpat veškeré služby a zboží ve fitness, platit útratu na baru.

Kredit vám na vyžádání vrátíme zpět.

Kreditní klubová karta Hammer Strength Fitness

Naše klubová karta neslouží pouze pro rychlou identifikaci, je zároveň platební kartou na kterou si můžete nabít kredit a bezhotovostně čerpat při nákupů produktů na baru a času v soláriu. Také, můžete čerpat slevy u našich partnerů. Kredit se nabíjí v hotovosti, nebo platební kartou minimální částkou 500 Kč .

PŘI DOBITÍ KLUBOVÉ KARTY NA 1.000,- A VÍCE DOSTÁVÁTE SLEVU 15% NA KÁVU A PROTEINY PODÁVANÉ NA BARU

Vstupy dětí a nezletilých osob do fitness centra:

Dětem do patnácti let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu rodičů. Dětem od 15 do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze s písemným souhlasem rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele, způsobené pohybem dítěte.