TRENÉŘI - Pobočka LUKA | Hammer Strength Fitness
Osobní trénink v HAMMER STRENGTH FITNESS Luka

 fitness coaches

osobní trenér hammer františek uvíraosobní trenér hammer františek uvíraosobní trenér hammer tereza noskovánosková trenér hammer strength luka fitness

 

osobní trenér Martin Nedvěd hammer strength fitness hs fitness lukaosobní trenér Martin Nedvěd hammer strength fitness hs fitness lukaosobní trnér jiří vokáč hammer strnegth fitness hs fitness lukaosobní trnér jiří vokáč hammer strnegth fitness hs fitness luka

  Výhody využití osobního trenéra: 

 Individuální přístup - dle nenovějších poznatků a zdravotního stavu 

  • Efektivita - předurčení jasného plánu potřebného k dosažení cíle v co nejkratším čase
  • Pochopení - osvojení si správné a účelné techniky cvičení, pochopení principu cvičení a funkce svalů
  • Zdraví - zlepšení zdravotního stavu 
  • Konzultace pokroku - pravidelná kontrola výsledků a evidence tréninků
  • Nejste v tom sami - motivace a psychická podpora
  • Poradíme - upevnění zásad zdravého životního stylu  
  • Různé osobnosti - sestavení individuálního tréninkového plánu

 Nebojte se naše trenéry oslovit a využít benefitů, které osobní trénink přináší.

Trenéři působící v našem fitness centru jsou samostatné podnikatelské subjekty a ručí za veškeré fyzické a finanční újmy svých klientů.