Návštěvní řád Hammer Strength Fitness Luka

 1. Každý návštěvník našeho fitcentra se zaplacením vstupného zavazuje dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů obsluhy recepce. Ta je oprávněna si při první návštěvě vyžádat pro registraci váš osobní doklad s fotkou a udělat vaši fotografii (fotografie slouží pro ztotožnění účtu s vaší osobou, jelikož benefity a permanentky HSF jsou nepřenosné).
 2. Dětem do 15 let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu zákonných zástupců. Dětem od 15 let do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 3. Tašku si ponechejte v šatně. O odloženou tašku může druhý člověk zakopnout a způsobit si zranění.
 4. Přinesené cennosti (větší obnos peněz, drahé šperky či doplňky) si prosím odkládejte u personálu na recepci, který je uschová pod kamery do trezoru. I když jsou šatní skříně vybaveny bezpečnostními zámky, nejsou stoprocentně nepřekonatelné. Kamery v šatnách a na recepci jsou použité v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 5. Používejte čisté sportovní oblečení a pevnou obuv. Je zakázáno chodit na boso, v ponožkách či v žabkách. Dbejte na svou osobní hygienu, použijte deodorant.
 6. Noste si ručník, který pokládejte na všechny plochy, které přijdou do styku s vaším tělem. Plochy, které přesto potřísníte potem, očistěte desinfekcí, je k dispozici u běhacích pásů. Pokud nemáte vlastní ručník, na baru vám ho pronajmeme.
 7. Stroje a stanoviště neblokujte déle, než je nezbytně nutné. Pokud vás někdo požádá, umožněte mu se na stanovišti střídat.
 8. Po skončení cvičení po sobě ukliďte činky a kotouče, je to projev respektu a ohleduplnosti k ostatním členům klubu.
 9. Se stroji manipulujte šetrně, vyvarujte se nadměrného hluku, činky neodhazujte a pokládejte je pouze do stojanů nebo na gumové čtverce. Dbejte na bezpečnost ostatních a užívejte pomůcky k tomu určené (uzávěry na osy, odhazovací platformy aj.).
 10. Pro cvičení s jednoručními gumovými činkami je určený výhradně prostor pódia, prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti na přechodu jeho hrany.
 11. V případě zjištění jakéhokoliv poškození stroje, činky nebo cvičebních pomůcek je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit na recepci.
 12. Přísný zákaz holení ve sprchách i jiných prostorech fitness.
 13. Trenéři působící v našem fitness centru jsou samostatné podnikatelské subjekty a ručí za veškeré fyzické a finanční újmy svých klientů.
 14. Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.
 15. V případě ztráty, poškození či zneužití klíčku od skřínky je návštěvník povinnen uhradit částku 500 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 16. Nedodržování návštěvního řádu může být důvodem ukončení členství bez nároku na vrácení peněz.
 17. ZÁKAZ VSTUPU osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Aktuálně z HSF Luka