Návštěvní řád Hammer Strength Fitness Sparta

 1. Každý návštěvník našeho fitcentra se zaplacením vstupného zavazuje dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů obsluhy recepce. Ta je oprávněna si při první návštěvě vyžádat pro registraci váš osobní doklad s fotkou a udělat vaši fotografii (fotografie slouží pro ztotožnění účtu s vaší osobou, jelikož benefity a permanentky HSF jsou nepřenosné).
 2. Dětem do15ti let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu rodičů. Dětem od 15 let do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 3. Tašku si ponechejte v šatně v boxech nad skříňkou. O odloženou tašku může druhý člověk zakopnout a způsobit si zranění.
 4. Za přinesené cennosti nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy uschovat v boxech na recepci pod dohledem kamer. Kamery jsou použité v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 5. Používejte čisté sportovní oblečení a pevnou obuv. Nechoďte na boso, či v žabkách. Dbejte na svou osobní hygienu, použijte deodorant.
 6. Noste si ručník, který pokládejte na všechny plochy, které přijdou do styku s vaším tělem. Plochy, které přesto potřísníte potem, očistěte desinfekcí, je k dispozici u běhacích pásů. Pokud nemáte vlastní ručník, na baru vám ho pronajmeme.
 7. Stroje a stanoviště neblokujte déle než je nezbytně nutné, pokud vás někdo požádá, umožněte mu se na stanovišti střídat.
 8. Po skončení cvičení po sobě ukliďte činky a kotouče, je to projevem respektu a ohleduplnosti k ostatním členům klubu.
 9. Se stroji manipulujte šetrně, činky se nedohazujte a pokládejte je pouze do stojanů, nebo na gumové čtverce, neohrožujte bezpečnost ostatních.
 10. V případě zjištění jakéhokoli poškození stroje, činky, nebo cvičebních pomůcek je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit na recepci
 11. Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.
 12. V případě ztráty, poškození či zneužití klíčku od skřínky je povinen návštěvník uhradit částku 400 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 13. Přísný zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 14. Trenéři působící v našem fitness centru jsou samostatné podnikatelské subjekty a ručí za veškeré fyzické a finanční újmy svých klientů.
 15. Nedodržování návštěvního řádu může být důvodem ukončení členství bez nároku na vrácení peněz!

Aktuálně z HSF Sparta