MLADISTVÍ | Hammer Strength Fitness

VSTUPY DĚTÍ A NEZLETILÝCH OSOB DO FITNESS CENTRA:

Dětem do 15 let je vstup do fitness centra zakázán bez doprovodu rodičů. Výjimku tvoří vstup s osobním trenérem u kterého je zapotřebí písemný souhlas rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele, způsobené pohybem dítěte.

Dětem od 15 do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze s písemným souhlasem rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele, způsobené pohybem dítěte.

 Vzor souhlasu:

Ke stažení ZDE